Vi er til for våre medlemmer

Over 180 merkeforhandlere over hele landet

Autogruppen er Norges eneste frivillige og frittstående medlemseide kjede av selvstendige merkeforhandlere.

Dette kjedesamarbeidet på tvers av merkegrensene ble etablert i 1998 og består i dag av over 180 merkeforhandlere geografisk spredt over hele landet. Kjeden er merkenøytral og representerer over 30 ulike merker.

Kjedens satsningsområder er: 

Innkjøps- og samarbeidsavtaler

Bruktbil

Ettermarked

Målsetning er å forbedre medlemmenes konkurransedyktighet og lønnsomhet gjennom felles aktiviteter og bedre samarbeidsavtaler. Grunnlaget har vært å skape et fellesskap, som skal være i posisjon til å ta de rette beslutningene, for å sikre medlemmenes fremtidig inntjening og vekst.